Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

Regulamin sklepu

 

I. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Herisson Animals Art and Design (zwaną poniżej TygrysZoo) z siedzibą  w Wejherowie przy ulicy Kotłowskiego 2j/20 i jej Klientami w sklepie internetowym www.tygryszoo.pl

II. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

1.            Przebieg procesu zamówienia

o             TygrysZoo oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.

o             Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

o             Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejstrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.

o             Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

o             Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

2.            Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie TygrysZoo służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z TygrysZoo następuje w momencie, gdy TygrysZoo przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

3.            Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta TygrysZoo kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

III. Ceny i koszty przesyłki

1.            Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. 

2.            Koszty przesyłki

Minimalna wartość zamówienia to 1 zł (bez kosztów przesyłki).

IV. Dostawa

TygrysZoo dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest w koszyku zamówienia.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, TygrysZoo zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy TygrysZoo nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, TygrysZoo może wypowiedzieć umowę. Wówczas TygrysZoo powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, TygrysZoo zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta TygrysZoo. TygrysZoo ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, TygrysZoo przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy klienta. Przekazanie adresu mailowego jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z TygrysZoo. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

V. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością TygrysZoo, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu TygrysZoo.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty towarów

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę TygrysZoo telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Herisson , ul.: Łęgowskiego  32 , 84-200 Wejherowo , telefon: 58 677 05 06 lub  +48 509 111 025 , biuro@tygryszoo.pl)

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie TygrysZoo w ciągu 14 dni i od momentu powiadomienia w ciągu kolejnych 14 dostarczyć towar do sprzedawcy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, TygrysZoo zwróci Klientowi poniesione koszt zakupu przedmiotu,  niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy i odbioru przedmiotu od klienta. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem.  TygrysZoo zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru .

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Herisson

Łęgowskiego  32

84-200 Wejherowo

Polska

 

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

TygrysZoo ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

•              które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

•              które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

•              które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

•              — Herisson , ul.: Kotłowskiego 2j/20 , 84-200 Wejherowo , Polska , biuro@tygryszoo.pl

•              — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*

•              — Data zamówienia (*)/data odbioru (*))

•              — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

•              — Adres konsumenta(-ów)

•              — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

•              — Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić.

VII. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep TygrysZoo nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

VIII. Metody płatności i kupony

1. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek, przelew na polskie konto bankowe lub system PayU. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, TygrysZoo zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

2. Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez TygrysZoo do klienta.

3.   Opłata na rachunek

W tym wypadku, Klient zobowiązuje się opłacić rachunek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wiążacy jest dzień wpływu płatności na konto TygrysZoo.

4.Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

 

40 1140 2017 0000 4202 1307 0001

 

Herisson Animals Art and Design

Łęgowskiego  32

84-200 Wejherowo

 

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 

5.  Kupony

Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

IX. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

X. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

Stan prawny regulaminu sklepu: 01.04.2015

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl